Krótkopowěsće (06.10.15)

wutora, 06. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dźiwinu ličili

Zhorjelc. Do wosebitych lisćinow su wodźerjo lokomotiwow na čarje mjez Hórnikecami a Zentendorfom ličili dźiwinu. Nimo toho su byli čitarjo slědow po puću, zo bychu namakali přechody dźiwiny. Z tutych dopóznaćow maja na tak mjenowanej delnjošleskej magistrali nastać přechody za dźiwinu. Tež nastróženske naprawy po pólskim přikładźe su planowane.

Rozmołwy wo reformaciji

Wostrowc. W mjezynarodnym zetkawanišću klóštra Marijiny doł we Wostrowcu wuměnjeja tuchwilu něhdźe 70 młodostnych ze sydom krajow mysle k reformaciji. Na konferency europskeje šulskeje syće wobdźěla so młodostni z Ita­lskeje, Letiskeje, Bosniskeje a Čěskeje. Wuskutki reformacije w tutych krajach su tema zetkanja.

Konferenca zakónčena

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND