Wo měšćanskich partnerstwach rozprawjeli

wutora, 06. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na wjele prašenjow k dźěławosći towarstwa Budyskeho měšćanskeho partnerstwa wotmołwić dyrbješe wčera Jolanta Bombera-Rječcyna. Foto:  Constanze Knappowa Na wjele prašenjow k dźěławosći towarstwa Budyskeho měšćanskeho partnerstwa wotmołwić dyrbješe wčera Jolanta Bombera-Rječcyna. Foto: Constanze Knappowa

Budyšin (CK/SN). Z jubilejom němskeho zjednoćenja kónc tydźenja swjećeše Budyšin zdobom „slěborny kwas“ partnerstwa z Wormsom. Hižo w juliju 1990 běchu zrěčenje wobzamknyli. K jubilejej wopyta 53 Wormsčanow sprjewine město, telko kaž dotal ženje. Wo tym a wo wjace hač 20 lětnej dźěławosći towarstwa Budyskeho měšćanskeho partnerstwa rozprawješe předsyda Tomasz Nawka wčera wječor w Budyskim Kamjentnym domje. Nimo Wormsa ma Budyšin z Heidelbergom, Dreuxom (Francoska), Jelenej Góru (Pólska) a Jablonecom nad Nisou (Čěska) hišće štyri dalše partnerske města, kotrež maja mjez 31 000 a 150 000 wobydlerjemi. W Budyšinje bydli tróšku wjace hač 40 000 ludźi. „Wažne pak njeje, kak wulke město je, ale kak wutrobnje cuzych přiwozmje“, praješe Tomasz Nawka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND