Klětu ćežke časy za gmejnu

štwórtk, 08. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin dyrbi 2016 bjez dochodow z přemysłoweho dawka wuńć

Trjebin (AK/SN). Ze zjawnym listom chcedźa so wjesnjanosća Slepjanskeho regiona na krajnych a zwjazkowych po­litikarjow wobroćić. „Chcemy swoju tuchwilnu ćežku situaciju w zwisku z brunicu rysować a swoje předstawy wo přichodźe rozłožić“, rjekny Trjebinska wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) wčera na po­sedźenju gmejnskeje rady. Dalši zjawny list pósćelu Vattenfallej. W nim póńdźe wo to, zo ma gmejna energijowemu koncernej­ přemysłowy dawk lońšeho lěta­ wróćić.

Po wuprajenjach z gmejnskeje rady dyrbi Trjebinska komuna 800 000 eurow z lěta 2014 wróćo płaćić. „Lětsa ličimy při přemysłowym dawku z tójšto mjenje dochodami“, rozłoži komornica Carmen Petrick. Kónc prěnjeho połlěta mějachu w gmejnje 1,460 milionow eurow do­chodow a 1,427 milionow eurow wudawkow. „Wuslědk drje je najprjedy raz pozitiwny, ale wotpisanja přiliča so hakle kónc lěta. Potom budźe wuslědk wo tójšto špatniši“, praji komornica. Jako po­zitiwny rysowaše wona mjezywuslědk nastupajo wopłóčki. Tam mějachu dotal 63 000 eurow dochodow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND