Serbšćinu wědomišo wužiwać poručenje

štwórtk, 08. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dwurěčnosć, politisku kulturu a krizu ćěkancow tematizowali

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Dwurěčnosć steješe wčera w srjedźišću fachoweho schadźowanja Budyskeho wokrjesa w Pančicach-Kukowje. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Regina Krawcowa běštaj na nje wšitkich čłonow serbskich dźěłowych kruhow a gmejnskich a měšćanskich přiradow, wšitkich wjesnjanostow a měšćnostow Budyskeho wokrjesa kaž tež čłonow Sakskeje serbskeje rady přeprosyłoj. Wobdźěliłoj staj so sobu społnomócnjena za wukrajnikow Anna Pietak-Malinowska a nawoda nowowutworjeneho zarjada za wukrajnikow Lars Eibisch.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND