Serbšćinu wědomišo wužiwać poručenje

štwórtk, 08. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dwurěčnosć, politisku kulturu a krizu ćěkancow tematizowali

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Dwurěčnosć steješe wčera w srjedźišću fachoweho schadźowanja Budyskeho wokrjesa w Pančicach-Kukowje. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Regina Krawcowa běštaj na nje wšitkich čłonow serbskich dźěłowych kruhow a gmejnskich a měšćanskich přiradow, wšitkich wjesnjanostow a měšćnostow Budyskeho wokrjesa kaž tež čłonow Sakskeje serbskeje rady přeprosyłoj. Wobdźěliłoj staj so sobu społnomócnjena za wukrajnikow Anna Pietak-Malinowska a nawoda nowowutworjeneho zarjada za wukrajnikow Lars Eibisch.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND