Wulkotny přikład wobydlerskeho angažementa

póndźela, 12. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo towarstwa Piwarska hasa 1 a jeho předsydka Inga Ilin (naprawo) su minjeny pjatk wobzamkli, towarstwo rozpušćić. Foto:  Andreas Kirschke Čłonojo towarstwa Piwarska hasa 1 a jeho předsydka Inga Ilin (naprawo) su minjeny pjatk wobzamkli, towarstwo rozpušćić. Foto: Andreas Kirschke

Za załoženski dom Domowiny na Wojerowskim starym torhošću wot lěta 2006 skutkowace towarstwo Piwarska hasa 1 so rozpušći. Tole wobzamknychu minje­ny pjatk jeho čłonojo.

Wojerecy (AK/SN). Kaž předsydka towarstwa Inge Ilin rjekny, je zaměr wustawkow docpěty. „Stejimy na proze wot zašłosće do přitomnosće. Do wjesela nad zwoprawdźenym projektom Piwarska hasa měša so tež stysknosć.“

Inge Ilin hódnoćeše mnohe wjerški zdokonjaneho dźěła. 56 čłonow je towarstwu přisłušało. „Njeńdźeše wo to, miliony eurow za twar zběrać, ale dopomnjeće na stawiznisce wuznamny dom žiwe dźeržeć“, předsydka podšmórny. Towarstwo je město a radźićelow stajnje znowa sensibilizowało a k mnohim składnosćam za nowy wobydlerski centrum wabiło,­ mjez druhim na wikach móžnosćow, na dnju wotewrjeneho pomnika a na měšćanskich swjedźenjach. Ze wšelakimi akcijemi zběrachu tohorunja pjenjezy, dohromady 51 000 eurow. Symboliski šek je Inge Ilin k wotewrjenju centruma 4. septembra wyšemu měšćanosće Stefanej Skorje (CDU) přepodała. Z tutymi srědkami financowachu sobu ki­nowu připrawu domu a kupichu blida.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND