Kónc pućotwarskich naprawow wotwidźomny

wutora, 20. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Twarske dźěła w gmejnje Trjebin zaměrnje postupuja. Tole podšmórny zamołwity sobudźěłaćer zarja­da za planowanje twarstwo a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Enrico Mrusek na zašłym posedźenju gmejnskeje rady w Trjebinje. „Nastupajo dźěła při starej Trjebinskej kupjeli smy w planje. Twarska firma tuchwilu brjóh sporjadkuje“, wón rozłoži.

Dalša wažna twarska naprawa w gmejnje je, zwuporjedźeć ekologiske wotwodźenje w Trjebinje. Tak chcedźa Trjebinske haty kaž tež škitne pasmo Stara Slepjanska hatna krajina přichodnje z dosć wodu zaručić. „Doskónčny wutwar dróhow w Trjebinje hišće planujemy“, Mrusek wuswětli. Gmejna pruwuje nětko poskitki firmow a chce prawje bórze wo přepodaću nadawkow rozsudźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND