Kónc pućotwarskich naprawow wotwidźomny

wutora, 20. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Twarske dźěła w gmejnje Trjebin zaměrnje postupuja. Tole podšmórny zamołwity sobudźěłaćer zarja­da za planowanje twarstwo a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Enrico Mrusek na zašłym posedźenju gmejnskeje rady w Trjebinje. „Nastupajo dźěła při starej Trjebinskej kupjeli smy w planje. Twarska firma tuchwilu brjóh sporjadkuje“, wón rozłoži.

Dalša wažna twarska naprawa w gmejnje je, zwuporjedźeć ekologiske wotwodźenje w Trjebinje. Tak chcedźa Trjebinske haty kaž tež škitne pasmo Stara Slepjanska hatna krajina přichodnje z dosć wodu zaručić. „Doskónčny wutwar dróhow w Trjebinje hišće planujemy“, Mrusek wuswětli. Gmejna pruwuje nětko poskitki firmow a chce prawje bórze wo přepodaću nadawkow rozsudźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND