Čestnohamtsce za wěstotu po puću

wutora, 20. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelska policajska direkcija chce saksku wěstotnu stražu we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc personelnje skrućić. Pytaja tuž 30 žonow a muži, kotřiž móh­li so klětu nalěto na wotpowědnym wukubłanju wobdźělić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND