Krótkopowěsće (22.10.15)

štwórtk, 22. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Sakski šef PKK zajaty

Drježdźany. Policija je pozdatneho sakskeho regionalneho šefa zakazaneje kurdiskeje Dźěłaćerskeje strony PKK zajała. 44lětneho dosahnychu jeho wčera při raciji w Drježdźanach, kaž statne rěčnistwo dźensa zdźěli. Jemu wumjetuja čłonstwo we wukrajnej terorowej organizaciji. Dotal bě 44lětny regionalny nawoda w Hannoveru, doniž njepřińdźe do Sakskeje.

„Ostalgija“ tež w Čěskej

Praha. Na teritoriju bywšeje NDR rozšěrjene nastajenje k tradicionalnym produktam z časa do lěta 1990 je tež w Čěskej republice přitomny. Dźeń a wjac předewzaćow spyta tole wužić. Tak je předawarnja Lidl hižo druhi raz wosebity tydźeń ze žiwidłami socialistickeho časa w „originalnym“ zapakowanju přewjedła. Zajim kupcow wočakowanja přetrjechi.

Sakske hospodarstwo robustne

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND