Wustajeńca dale zajimawa

wutora, 27. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Za modele w poslednich wójnskich dnjach zničenych twarjenjow Njeswačanskeho wjesneho srjedźišća so wopytowarjo muzeja wosebje zajimuja. Foto: Manfred Laduš Za modele w poslednich wójnskich dnjach zničenych twarjenjow Njeswačanskeho wjesneho srjedźišća so wopytowarjo muzeja wosebje zajimuja. Foto: Manfred Laduš

Historiska pokazka wo horcych bojach nalěto 1945 wokoło Njeswačidła je jara powučna. Mnozy su sej ju hižo wobhladali, a zajim dale wobsteji.

Njeswačidło (SN/ML). „Wustajeńca wo horcych bojach nalěto 1945 wokoło Njeswačidła a wo zničenju wjetšiny twarjenjow wsy je jara naročna a wobhladanjahódna. W namaj zawostajichu wosebje historiske fota wo zawostankach ćežkich wojowanjow hłuboki zaćišć. Tež trajnu pokazku muzeja ze starym ratarskim gratom a dalšimi nastrojemi ze serbskimi pomjenowanjemi rady k wobhladanju poručimoj, wšako wosebje młoda generacija tole hižo njeznaje.“ Tole praještaj Wjeńkec mandźelskaj z Budyšina po wopyće wosebiteje wustajeńcy wo kóncu wójny 1945 w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Stawizniska pokazka, kotraž je lětsa jenička na tutu temu w dwurěčnej Hornjej Łužicy, je wot 7. junija wjacore sta zajimcow přiwabiła. Wona je hišće do 15. nowembra kóždu njedźelu popołdnju přistupna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND