Wustajeńca dale zajimawa

wutora, 27. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Za modele w poslednich wójnskich dnjach zničenych twarjenjow Njeswačanskeho wjesneho srjedźišća so wopytowarjo muzeja wosebje zajimuja. Foto: Manfred Laduš Za modele w poslednich wójnskich dnjach zničenych twarjenjow Njeswačanskeho wjesneho srjedźišća so wopytowarjo muzeja wosebje zajimuja. Foto: Manfred Laduš

Historiska pokazka wo horcych bojach nalěto 1945 wokoło Njeswačidła je jara powučna. Mnozy su sej ju hižo wobhladali, a zajim dale wobsteji.

Njeswačidło (SN/ML). „Wustajeńca wo horcych bojach nalěto 1945 wokoło Njeswačidła a wo zničenju wjetšiny twarjenjow wsy je jara naročna a wobhladanjahódna. W namaj zawostajichu wosebje historiske fota wo zawostankach ćežkich wojowanjow hłuboki zaćišć. Tež trajnu pokazku muzeja ze starym ratarskim gratom a dalšimi nastrojemi ze serbskimi pomjenowanjemi rady k wobhladanju poručimoj, wšako wosebje młoda generacija tole hižo njeznaje.“ Tole praještaj Wjeńkec mandźelskaj z Budyšina po wopyće wosebiteje wustajeńcy wo kóncu wójny 1945 w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Stawizniska pokazka, kotraž je lětsa jenička na tutu temu w dwurěčnej Hornjej Łužicy, je wot 7. junija wjacore sta zajimcow přiwabiła. Wona je hišće do 15. nowembra kóždu njedźelu popołdnju přistupna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND