Hač do klětušeho 800 ćěkancow

srjeda, 28. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerski zwjazk Wojerecy pomhaja z wutrobu wukonja intensiwne, angažowane a konstruktiwne dźěło za integraciju ćěkancow w měsće. „Bjez tohole bytostneho stołpa čłowjeskeje pomocy by špatnje wupadało. Wokrjes ma jenož wobmjezowane móžnosće“, podšmórny nawoda Budyskeho wokrjesneho zarjada za wukrajnikow Lars Eibisch na wčerawšim posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady. Wón chwaleše zhromadne dźěło mnohich partnerow w syći a jich mnohostronske skutkowanje. „Zo ludźo na wobydlerskej zhromadźiznje stanu a so tež w přitomnosći prawicarjow k pomocy za wukrajnikow wuznaja, dožiwjam jako něšto jara pozitiwne. To je dobry zakład“, Eibisch wuzběhny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND