Přijomne wuměnjenja za medicinarjow a pacientow

srjeda, 28. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na staciji za dočasnje narodźene dźěći rozkładuje šeflěkar dr. Ulf Winkler (naprawo) krajnemu radźe Michaelej Harigej, zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Markej Šimanej (2. a 3. wotprawa, wobaj CDU ) a Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (nalěwo) nowe systemy zastaranja ćěšenkow. Foto: SN/ Maćij Bulank Na staciji za dočasnje narodźene dźěći rozkładuje šeflěkar dr. Ulf Winkler (naprawo) krajnemu radźe Michaelej Harigej, zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Markej Šimanej (2. a 3. wotprawa, wobaj CDU ) a Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (nalěwo) nowe systemy zastaranja ćěšenkow. Foto: SN/ Maćij Bulank

Budyšin (SN/JK). W přitomnosći wosobinow zjawneho a politiskeho žiwjenja Budyskeho wokrjesa a Sakskeje su dźensa dopołdnja třeći twarski wotrězk nowo­twara Budyskeje chorownje Hornjołužiskich klinikow tzwr wjatočnje přepodali. Cyłkownje nałoženych 42 milionow eurow (z toho 25 milionow z fondsa Swobodneho stata Sakskeje) je po słowach jednaćela Reinera E. Rogowskeho na dobro pacientow kaž tež medicinskeho a zastaranskeho personala daloko přez mjezy wokrjesa znateje chorownje. „Dźěłamy za to, zo su pacienća a wšitcy medicinskeje pomocy potrěbni stajnje derje zastarani“, wón wuzběhny.

Swoje wjeselo a dźakownosć za nowe dźěłowe wuměnjenja zwurazništaj šeflěkarka noweje žonjaceje a porodneje kliniki dr. Petra Bießlich kaž tež šeflěkar dźěćaceje a młodźinskeje kliniki dr. Ulf Winkler. We woběmaj klinikomaj běchu minjene lěta načasne medicinske móžnosće parowali. Z nowotwarom móža nětko pacientow, wosebje młode maćerje, dźěći a młodostnych z načasnymi naprawami pod přijomnymi wuměnjenjemi zastarać, lěkować a hladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND