Ćěkancy so na wiki njewuskutkuja

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tak kaž po wšej Němskej tež ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej dale woteběra. A tele wuwiće nima dawno jenož demografiske přičiny, kaž dźensa zdźělichu.

Budyšin (CK/SN). Złoćane kaž winowc pokazuja so dźěłowe wiki wuchodneje Sakskeje. Tole zwěsći dźensa šef Budy­skeje agentury za dźěło Thomas Berndt. „Zo ličba bjezdźěłnych w tymle wobjimje dale woteběra, njebě takle wotwidźomne“, wón rjekny. W oktobrje registrowachu 25 041 žonow a muži bjez dźěłoweho městna, 2 031 mjenje hač w samsnym času lońšeho lěta. Hinak pak hač dźěłowej agenturje často wumjetuja, nima­ tele wuwiće jeničce demografiske přičiny, potajkim zo so wjace ludźi na wuměnk­ poda. Tuchwilu móže agentura 3 324 swobodnych dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć, z toho je jeničce­ w oktobrje 938 k tomu přišło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND