Starosć wo wěstotu dale wobsteji

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Delnja Hórka (CS/SN). Atmosfera wosta měrna a konstruktiwna. To je hłowny facit wobydlerskeje zhromadźizny wčera wječor w Delnjej Hórce. Dźěše wo dom za požadarjow azyla, kotryž chcedźa w něhdyšim Parkowym hotelu na přemysłowej přestrjeni zarjadować. Kaž zastupjer­ wobhospodarjenskeje towaršnosće zdźěli, nabudźe wotpowědne zrěčenje 1. nowembra płaćiwosć. Prěni ćěkancy pak prawdźepodobnje hakle srjedź nowembra zaćahnu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND