Přećiwo strašnym jědam na polu

pjatk, 30. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak a žurnalistka Ute Scheub angažujetaj so přećiwo wohroženju čłowjeskeje strowoty přez rostlinoškitne srědki.  Foto: Uwe Menschner Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak a žurnalistka Ute Scheub angažujetaj so přećiwo wohroženju čłowjeskeje strowoty přez rostlinoškitne srědki. Foto: Uwe Menschner

Njebjelčicy (UM/SN). Kak strašne su rostlinoškitne srědki za strowotu čłowjeka? Wo tymle prašenju a wo swojich do­póznaćach k tomu porěča wčera w Njebjelčicach Berlinska žurnalistka Ute Scheub a namołwješe připosłucharjow, so na cyłoněmskej akciji Urinale wobdźělić. Njeje připad, zo wotmě so dotal jeničke wuchodosakske zarjadowanje w tymle zwisku w Njebjelčicach. „Zaběramy so hižo­ wjele lět z wobswětej wotpowědowacym ratarjenjom a smy jako gmejna tež wotpowědnje wusměrjeni“, praji wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU). Zdobom wón podšmórny, zo nochcedźa zasudźić, ale wo problematice informować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND