Robustne, moderne a mnohostronsce zasadźomne

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wobornikaj Robert Kölpin, Ricardo Buhl (wotlěwa) a jeju kolegojo z Łazowskeje wohnjoweje wobory přijimachu sobotu nowe jězdźidło.  Foto: Andreas Kirschke Wobornikaj Robert Kölpin, Ricardo Buhl (wotlěwa) a jeju kolegojo z Łazowskeje wohnjoweje wobory přijimachu sobotu nowe jězdźidło. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Za Łazowsku gmejnu ma moderne wuhotowanje jědnaće wjesnych a pjeć młodźinskich woborow dale prioritu. Tole podšmórny wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) sobotu na dnju wote­wrjenych duri Łazowskeje wohnjoweje wobory. Jeje čłonam přepodachu nowe pomocne a hašenske jězdźidło HLF 10.

„Z techniskeho wida započina so we Łazu nowa doba“, rjekny wjesnjanosta. Nowe awto je na wšitkich wóskach ćěrjene, hodźi so tuž zboka pućow runje tak zasadźeć, potajkim tež w hórniskej naslědnej krajinje. K wuhotowanju słušeja dwanaće metrow wysoki rěbl, klumpa, hydrawliske nožicy a stabilizowanski system za znje­zbožene jězdźidła. HLF 10 płaći 326 000 eurow. Z toho je Budyski wokrjes 117 000 eurow spěchował, zbytk je gmejna sama financowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND