Hudźba k sonjenju w sakralnej atmosferje

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (bn/SN). Zajimcy w połnej Njeswačanskej cyrkwi dožiwichu pod hesłom „(Wu)pokazowanje“ sobotu wječor multimedialny koncert projekta Servi. Jan Bělk na wjacorych synthesizerach a bubnar Peer Triebler přeprosyštaj připosłucharjow na „hudźbne wotkrywanja a sonjenje“ a nadźiještaj so, zo so jimaj poradźi publikum k tomu pohnuwać, „ze swojimi myslemi pozastać“, kaž Bělk rjekny.

Elektroniske ambient-zynki w kwadrofoniskej instalaciji zahorichu přitomnych runje tak kaž live-sampling zapřijace rytmiske improwizacije. Multimedialny koncert wobsahowaše nimo toho zlutniwje zasadźenu swěcu a cyłkownje pjeć hudźbu wobrubjacych wobrazow Ca­roliny Eyckec. Hłownje zaklinčachu twórby poslednjeje, lěta 1995 natočeneje tačele „Meditatio in variatione“, při čimž měješe kruch „Wječor“ na tekst Handrija Zelerja wosebity woznam, wšako bě słyšeć hłós njeboh Alfonsa Frencla, kiž běše baseń za cejdejku recitował. Tak staj wuměłcaj spěw na tymle wječoru serb­skemu prócowarjej, wučerjej a spisowaćelej wěnowałoj a jeho tak akustisce počesćiłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND