Wječor w „Bjesadźe“ cyle w znamjenju hońtwy stał

wutora, 03. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Betina Kralowa, Beata Čornakowa a Adelheid Pjacyna (wotlěwa) su so na Hubertusowym swjedźenju sobu wo ćělne derjeměće hosći starali. Foto: Helmut Schippel Betina Kralowa, Beata Čornakowa a Adelheid Pjacyna (wotlěwa) su so na Hubertusowym swjedźenju sobu wo ćělne derjeměće hosći starali. Foto: Helmut Schippel

Njebjelčicy (HS/SN). Po wjacelětnej tradiciji wuhotowachu čłonojo Njebjelčanskeho domizniskeho a kulturneho towarstwa minjenu sobotu swjedźeń za ně­hdźe 80 wosobow w tamnišej „Bjesadźe“. Prěnje razy zetkawachu so čłonojo před 15 lětami załoženeho towarstwa k swojemu kónclětnemu zarjadowanju ze swinjorězanjom. Bórze přeprosychu sej na to tež swójbnych a přećelow, tak zo swjedźeń z kóždym lětom rozrostowaše, štož měješe so tohorunja we wosebitym mjenje wotbłyšćować. A dokelž so nazymu hońtwjerska sezona započina, mjenuja swoje kónclětne zarjadowanje wot lěta 2009 Hubertusowy swjedźeń.

Njebjelčanscy přećeljo domizny a kultury drje njejsu hajnicy. Tole pak jich sobotu njewotdźerža blida za hosći nazymsce wupyšić. Nimo toho prezentowachu spřećeleni hońtwjerjo přehladku trofejow a samo na swojich róžkach zahu­dźichu. K tomu dachu sej sornjacu pječeń a gulaš dźiwjeho swinjeća słodźeć. Kuchinska wobsadka z Worklečanskeho hosćenca wokoło Marlies Hülloweje zaso raz swój wuběrny słód dopokaza.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND