Wječor w „Bjesadźe“ cyle w znamjenju hońtwy stał

wutora, 03. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Betina Kralowa, Beata Čornakowa a Adelheid Pjacyna (wotlěwa) su so na Hubertusowym swjedźenju sobu wo ćělne derjeměće hosći starali. Foto: Helmut Schippel Betina Kralowa, Beata Čornakowa a Adelheid Pjacyna (wotlěwa) su so na Hubertusowym swjedźenju sobu wo ćělne derjeměće hosći starali. Foto: Helmut Schippel

Njebjelčicy (HS/SN). Po wjacelětnej tradiciji wuhotowachu čłonojo Njebjelčanskeho domizniskeho a kulturneho towarstwa minjenu sobotu swjedźeń za ně­hdźe 80 wosobow w tamnišej „Bjesadźe“. Prěnje razy zetkawachu so čłonojo před 15 lětami załoženeho towarstwa k swojemu kónclětnemu zarjadowanju ze swinjorězanjom. Bórze přeprosychu sej na to tež swójbnych a přećelow, tak zo swjedźeń z kóždym lětom rozrostowaše, štož měješe so tohorunja we wosebitym mjenje wotbłyšćować. A dokelž so nazymu hońtwjerska sezona započina, mjenuja swoje kónclětne zarjadowanje wot lěta 2009 Hubertusowy swjedźeń.

Njebjelčanscy přećeljo domizny a kultury drje njejsu hajnicy. Tole pak jich sobotu njewotdźerža blida za hosći nazymsce wupyšić. Nimo toho prezentowachu spřećeleni hońtwjerjo přehladku trofejow a samo na swojich róžkach zahu­dźichu. K tomu dachu sej sornjacu pječeń a gulaš dźiwjeho swinjeća słodźeć. Kuchinska wobsadka z Worklečanskeho hosćenca wokoło Marlies Hülloweje zaso raz swój wuběrny słód dopokaza.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND