Wustajeńcu zapřijeć

pjatk, 06. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wudospołnjenja regionalneho plana dodali

Worklecy (aha/SN). Stejišćo gmejny Worklecy k naćiskej druheho předźěłaneho regionalneho plana Hornja Łužica-Delnja Šleska bě wčera jedna z temow po­sedźenja tamnišich radźićelow. Při tym po­twjerdźi radźićel dr. Beno Wałda namjet wjesnjanosty Franca Bruska (wobaj CDU), zapřijeć stajnu wustajeńcu wo Michale Hórniku w po nim pomjenowanej šuli a jeho pomnik na zapadnej kromje wsy jako wuznamnej wosebitosći hajenja serbskeje kultury. Tónle namjet radźi­ćeljo runje tak přiwzachu kaž pokazku na Jurja Brězana, kotrehož 100. po­smjertne narodniny klětu swjeća.

Po tym zo je Worklečanska gmejna z připokazanymi pjenjezami za wotstronjenje zymskich škodow loni puć w Nowej Wjesce wobnowiła, so wčera dojednachu, zo wužiwaja zbywace 7 500 eurow za wobnowjenje puća wot Smječkec do Łuha­. Hórčanska Wehnertec firma hišće lětsa podtwar puća zesylni, zo móhli jón klětu z asfaltowej worštu pokryć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND