Wustajeńcu zapřijeć

pjatk, 06. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wudospołnjenja regionalneho plana dodali

Worklecy (aha/SN). Stejišćo gmejny Worklecy k naćiskej druheho předźěłaneho regionalneho plana Hornja Łužica-Delnja Šleska bě wčera jedna z temow po­sedźenja tamnišich radźićelow. Při tym po­twjerdźi radźićel dr. Beno Wałda namjet wjesnjanosty Franca Bruska (wobaj CDU), zapřijeć stajnu wustajeńcu wo Michale Hórniku w po nim pomjenowanej šuli a jeho pomnik na zapadnej kromje wsy jako wuznamnej wosebitosći hajenja serbskeje kultury. Tónle namjet radźi­ćeljo runje tak přiwzachu kaž pokazku na Jurja Brězana, kotrehož 100. po­smjertne narodniny klětu swjeća.

Po tym zo je Worklečanska gmejna z připokazanymi pjenjezami za wotstronjenje zymskich škodow loni puć w Nowej Wjesce wobnowiła, so wčera dojednachu, zo wužiwaja zbywace 7 500 eurow za wobnowjenje puća wot Smječkec do Łuha­. Hórčanska Wehnertec firma hišće lětsa podtwar puća zesylni, zo móhli jón klětu z asfaltowej worštu pokryć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND