Krótkopowěsće (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Malinkowa promowowała

Jena. Cyrkwinska historikarka Lubina Malinkowa je minjeny pjatk swoje zakónčace promociske pruwowanje na Friedricha Schillerowej uniwersiće w Jenje złožiła. Tema disertacije bě „Friedrich Caspar hrabja von Gersdorff a Serbja – přepytowanje ke kulturnemu transferej w dobje pietizma“. Dźěło ma w nakładnistwje Evangelische Verlagsanstalt wuńć.

Budyšance wustajatej

Budyšin. „W dialogu“, rěka nowa wustajeńca Budyskeju wuměłčow Almut Zielonka a Borbory Wiesnerec, kotruž su minjeny pjatk w galeriji Budissin na Hrodowej 19 wotewrěli. Drježdźanska wuměłstwowa historikarka dr. Jördis Lademann poda zawodne słowa k twórbam molerki a rězbarki. Přehladka je hač do 5. decembra přistupna.

Róčnicu wopominali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND