Podpěra w nuznych padach

wutora, 10. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Skupina prěnjeje pomocy w Slepjanskim regionje spěšniša hač lěkar

Brězowka (AK/SN). Čestnohamtsce skutkowaca skupina prěnjeje pomocy z jendźelskim mjenom First Responder je wažna podpěra nuzowym lěkarjam a wuchowanskej słužbje. „Naše dźěło wšudźe akceptuja a dźakownje přijimuja. Naš narok je, druhim prěnju pomoc wopokazać“, podšmórny nawoda skupiny Frank Loff na zašłym posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady.

Při wohenjach, wobchadnych njezbožach, ćežkich zranjenjach a dalšich padach skupinu informuja a po dorěčenju z wuchowanskej dispatchernju zasadźeja. Dokelž so jeje čłonojo na městnje derje wuznawaja, su woni zwjetša pjeć do dźewjeć mjeńšin spěšnišo tam hač nuzowy lěkar abo wuchowanska słužba. Runje při problemach wobtoka kreje móže to rozsudne być a žiwjenje wuchować. „Spočatnje běchu ćeže. Nuzowi lěkarjo nochcychu nas akceptować“, Frank Loff rozłoži, „mjeztym pak wobhladuja nas jako wažnu pomoc a naše protokole wo njezbožu sobu wužiwaja. To jim dźěło wolóža.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND