Radźićeljo spokojeni: Žane nowe wětrniki

srjeda, 11. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W Njeswačidle wuradźowaše tamniši gmejnski parlament na swojim wčerawšim posedźenju wo přednaćisku za dalše­ pokročowanje regionalneho plana Hornjeje Łužicy-Delnjeje Šleskeje.

Njeswačidło (AR/SN). Spokojeni Njeswačanscy radźićel­jo z dokumenta wučitachu, zo so na teritoriju gmejny žane přestrjenje za twar wětrnikow njewupokazaja. Planowanski zwjazk sćěhowaše tak argumentaciju komuny, po kotrejž njeměli so wobstejace ptakoškitne pasma za žorawje, baćony a worjoły na žane wašnje mylić. Cyle bjez komentara ze stron radźićelow pak wosta za to wupokazanje móžnych wobšěrnych kaolinowych wudobywanišćow mjez Njeswačidłom a Šešowom kaž tež w susodnej Rakečanskej gmejnje. Pozitiwnje wobhladuja wotpohlad planowanskeho zwjazka, wjetše płoniny mjez Njeswačidłom, Bóšicami a Wbohowom zalěsnić. Přidatnje přeje sej gmejnska rada wjace štomow a kerkow, kotrež monotonu ratarsku krajinu wožiwja. Stejišćo k planowemu naćiskej skónčnje jednohłósnje wobzamknychu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND