Wulkogmejna lěpšiny njezměje

štwórtk, 12. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pisanske blido, běrowowe kamory a aktowe rjadowaki wobdawaja předsydu zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrka Domašku na jeho dźěłowym městnje w Pančicach-Kukowje.  Foto: SN/Maćij Bulank Pisanske blido, běrowowe kamory a aktowe rjadowaki wobdawaja předsydu zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrka Domašku na jeho dźěłowym městnje w Pančicach-Kukowje. Foto: SN/Maćij Bulank

Derje fungowace zarjadnistwo přewzał

Dobre sto dnjow je Měrko Domaška mjeztym předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, po tym zo bě spočatk awgusta přewzał naslědnistwo Alfonsa Ryćerja. Marian Wjeńka je so ze 37lětnym Róžeńčanom wo jeho prěnich nazhonjenjach, wo nowych wužadanjach a wo nastatych problemach rozmołwjał.

Kak so po dobrych třoch měsacach w nowym zastojnstwje čujeće?

M. Domaška: Čuju so přeco hišće kaž prěni dźeń, dokelž wšědnje něšto přinawuknu. W swojim dotalnym powołanju mějach přewidny wobjim zakonjow, kotrež dyrbjach wobkedźbować. Nětko mam hobersku paletu zakonjow, prawow a předpisow, a dyrbju so po nich měć, štož dotal njeznajach. Nowe, ale zdobom rjane to nazhonjenje. Ja pak přeco­ hišće rady na dźěło chodźu, a wjeselo z kóždym dnjom přiběra.

Wy stejiće mjeztym časćišo w zjawnosći. Kak z tym wobchadźeće?

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Štóž w twarjenju zarjadniskeho zwjazka po schodźe horje njemóže, móže z klinkačkom na sebje skedźbnić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND