Gmejna swoje zajimy zastupowała

štwórtk, 12. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wjacore gmejnske rady we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su so minjene dny z regionalnym planom Hornjeje Łužicy-Delnjeje Šleskeje zaběrali, tež Njebjelčanska.

Njebjelčicy (HS/SN). Daloko sahacy wu­znam za wuwiće Njebjelčanskeje gmejny ma stejišćo komuny k naćiskej regionalneho plana za planowanski region Hornja Łužica-Delnja Šleska, kotryž su radźićeljo na swojim zańdźenym posedźenju schwalili. Při tym so wopokaza, zo su regionalne­ a komunalne zajimy bjeze wšeho rozdźělne. Tuž w swojim stejišću někotrežkuli přispomnjenje zapisachu, kotrež architekt Gilles Bultel rozłoži.

Tak chce Njebjelčanska gmejna na přikład teren wokoło sociokulturneho centruma Krabatowy kamjeń při Miłočanskej skale jako wosebitu škitnu kónčinu zapisać. Po woli regionalneho plana ma so tam mjenujcy wobstejacy park milinowych wětrnikow rozšěrić. Tole wšak Njebjelčanska gmejna wotpokazuje, dokelž Krabatowy kamjeń mnohostronsce kulturnje wužiwaja a dokelž ma teren za serbsku­ kulturu a wuměłstwo wulki wuznam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND