Žadyn plan přećiwo harje

štwórtk, 12. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dokelž su so ludźo sami starali, njetrjeba gmejna škitne naprawy zawjesć

Kubšicy (CK/SN). Najebać awtodróhu A 4 a zwjazkowu dróhu B 6 jako hłownej wobchadnej čarje gmejna Kubšicy žadyn plan přećiwo harje njenastaji. Tole je gmejnska rada wčera wobzamknyła. Lěta 2012 běchu na štyrjoch kilometrach awtodróhi na teritoriju komuny 6,9 milionow awtow zličili, dalše 3,5 mio. na 1,7 kilometrach zwjazkoweje dróhi. Poćeženje z haru potrjechi jenož mało twarjenjow. Škitne naprawy drje su pruwowali, po wuprajenju wjesnjanosty Olafa Reicherta (njestronjan) pak su je wobydlerjo sami zwoprawdźili a za to tež spěchowanske srědki dóstali. Kubšiska gmejna njewidźi tuž žanu přičinu, akciski plan ­za dalše naprawy přećiwo harje nastajić, rjekny wjesnjanosta. Po pokiwje krajneho zarjada za wobswětoškit je z wčerawšim rozsudom lěta 2012 zahajeny proces, zwěsćić poćeženje z haru a postajić škitne naprawy přećiwo njej, ­zakónčeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND