Ponowja wjesnej kapałce

wutora, 17. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž Koćinsku ponowjeja tuchwilu tež Sulšečansku kapałku (na wobrazu). Najwjetši dźěl wudawkow přewzaja wjesnjenjo sami.  Foto: Alfons Ryćer Runje tak kaž Koćinsku ponowjeja tuchwilu tež Sulšečansku kapałku (na wobrazu). Najwjetši dźěl wudawkow přewzaja wjesnjenjo sami. Foto: Alfons Ryćer

Sulšecy (AR/SN). Wjesne kapałki w Kulowskich wsach słušeja hač na Spalowsku wšitke tamnišej katolskej wosadźe. Dwě z nich tuchwilu ponowjeja – Sulšečansku a Koćinsku. Hłownje zamołwity je sobustaw cyrkwinskeje rady Pětr Čórlich z Koćiny. Wón je so lětadołho prócował, zo bychu pjenježne přiražki wosady a biskopstwa za přewjedźenje trěbnych dźěłow přizwolene dóstali. Wjetšinu wudawkow pak darichu wobydlerjo wobeju wsow sami.

W Sulšecach stara so w nadawku wosady wjesny předstejićer Jurij Brösan wo koordinaciju dźěłow. Tu měješe so wosebje wonkowny wobmjetk ponowić. Wón njewotpowědowaše dotal pomnikoškitnym předpisam. Nimo toho ma so twar zwonka a znutřka wobarbić. Přewažny dźěl dźěłow, kotrež w přichodnych dnjach zakónča, wobstarachu we wuslědku wupisanjow twarske přede­wzaća z blišeje wokoliny. W Sulšecach přihotuja so z tym hižo na wosebity ju­bilej. Kapałka pochadźa mjenujcy z lěta 1716. Trěbny twarski material dari před 300 lětami tehdyši farar Lukaš Ławrjenc Jochomec z Peickwitz w Šleskej, pochadźacy z Němcow pola Kulowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND