Woznamjenjeja pućowanske šćežki

wutora, 24. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Přećel přirody Günter Heydan z Noweje Wsy ponowja pućowanske znamješko w Njeswačanskim parku.  Foto: Lucija Rubinowa Přećel přirody Günter Heydan z Noweje Wsy ponowja pućowanske znamješko w Njeswačanskim parku. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Hižo lětdźesatki wjedu pućowanske a kolesowanske šćežki po teritoriju Njeswačanskeje gmejny. Su to štyri wšelakore turistiske pućiki. Na přikład wjedźe tón z čerwjenym dypkom jako znamješkom přez Chwačanske haty, Chasow, Njeswačidło a dale do Koslowa a Ralbic. Šćežka ze žołtej smužku wjedźe ze Šćeńcy přez Rakecy a Nowu Wjes hač do Dalic. Wot Baltiskeho morja do Durinskeho lěsa přez serbski kraj móžeš po zelenym dypku pućować. Nóžkuješ-li wot Hermanec po pućiku ze zelenej smužku, přińdźeš mjez druhim přez Nižu Wjes, Koslow, Dobrošicy a Worklecy.

Zamołwite za turistiske šćežki z trěbnym woznamjenjenjom w swojim teri­toriju su komuny. Dokelž woznamje­njenja zdźěla pobrachuja abo njejsu hižo čitajomne, maja so wone nuznje po­nowić. Kaž wšudźe druhdźe tež w Njeswačanskej gmejnje na pjenjezach klaca.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND