Woznamjenjeja pućowanske šćežki

wutora, 24. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Přećel přirody Günter Heydan z Noweje Wsy ponowja pućowanske znamješko w Njeswačanskim parku.  Foto: Lucija Rubinowa Přećel přirody Günter Heydan z Noweje Wsy ponowja pućowanske znamješko w Njeswačanskim parku. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Hižo lětdźesatki wjedu pućowanske a kolesowanske šćežki po teritoriju Njeswačanskeje gmejny. Su to štyri wšelakore turistiske pućiki. Na přikład wjedźe tón z čerwjenym dypkom jako znamješkom přez Chwačanske haty, Chasow, Njeswačidło a dale do Koslowa a Ralbic. Šćežka ze žołtej smužku wjedźe ze Šćeńcy přez Rakecy a Nowu Wjes hač do Dalic. Wot Baltiskeho morja do Durinskeho lěsa přez serbski kraj móžeš po zelenym dypku pućować. Nóžkuješ-li wot Hermanec po pućiku ze zelenej smužku, přińdźeš mjez druhim přez Nižu Wjes, Koslow, Dobrošicy a Worklecy.

Zamołwite za turistiske šćežki z trěbnym woznamjenjenjom w swojim teri­toriju su komuny. Dokelž woznamje­njenja zdźěla pobrachuja abo njejsu hižo čitajomne, maja so wone nuznje po­nowić. Kaž wšudźe druhdźe tež w Njeswačanskej gmejnje na pjenjezach klaca.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND