Wopytowarski rekord zličili

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Lětuša sezona při Bjerwałdskim jězoru dotal najwuspěšniša

Hamor (AK/SN). Bjerwałdski jězor ma mjez wopytowarjemi dźeń a lěpši wothłós. Tole zwěsći Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Sezona 2015 bě po našim hódnoćenju dotal najwuspěšniša w stawiznach krajinoweho parka Bjerwałdski jězor. Wjace hač 400 000 ludźi z tu- a wukraja je lětsa z něhdźe 1 300 hektarami wódneje płoniny najwjetši jězor Swobodneho stata Sakskeje wopytało“, rozłoži wjesnjanosta. Lěto do toho bě jich něhdźe 350 000.

Rozsudne za lětuši wopytowarski rekord běchu po słowach Achima Junkera horce lěćo, dobra kwalita wody w jězoru a wotewrjenje noweho stanowanišća „Hwězdny camp“. Tu zličichu hižo w prěnjej sezonje – byrnjež tam hišće twarnišćo było – wjace hač 2 400 hosći z wjace hač 5 900 přenocowanjemi. Po wšěm zdaću je „Hwězdny camp“ lětsa jeničke­ nowowotewrjene stanowanišćo po wšej Sakskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND