Nowe popłatki za Poršiski hród schwalene

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kubšicy (CK/SN). Jědźernju Poršiskeho hrodu móža wobydlerjo přichodnje tež hodźinsce wotnajeć. To je Kubšiska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. Gmejna wotpowěduje tak přećam wjacorych wobydlerjow ze wsy.­ Woni wužiwaja rumnosć hdys a hdys­ za kofej po pohrjebje. Dotal dyrbjachu jědźernju cyły dźeń wotnajeć a za to 60 eurow płaćić. Přichodnje płaći tole na hodźinu pjeć eurow. Gmejnski radźićel Peter Süßmilch (CDU) nowe rjadowanje wita. „Puć wot cyrkwje do hrodu a zhromadny kofej w nim skićitej za zhromadnosć žarowacych dostojny ramik“, wón rjekny. Gmejna so nimo toho nadźija, zo budźe jědźernja hrodu z hodźinskim wužiwanjom­ nětko tež zajimawša za dalše zarjadowanja a tak lěpje wućežena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND