Nowe popłatki za Poršiski hród schwalene

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kubšicy (CK/SN). Jědźernju Poršiskeho hrodu móža wobydlerjo přichodnje tež hodźinsce wotnajeć. To je Kubšiska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. Gmejna wotpowěduje tak přećam wjacorych wobydlerjow ze wsy.­ Woni wužiwaja rumnosć hdys a hdys­ za kofej po pohrjebje. Dotal dyrbjachu jědźernju cyły dźeń wotnajeć a za to 60 eurow płaćić. Přichodnje płaći tole na hodźinu pjeć eurow. Gmejnski radźićel Peter Süßmilch (CDU) nowe rjadowanje wita. „Puć wot cyrkwje do hrodu a zhromadny kofej w nim skićitej za zhromadnosć žarowacych dostojny ramik“, wón rjekny. Gmejna so nimo toho nadźija, zo budźe jědźernja hrodu z hodźinskim wužiwanjom­ nětko tež zajimawša za dalše zarjadowanja a tak lěpje wućežena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND