Spušćadło Čornicy přetwarja

štwórtk, 26. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Spušćadło Čornicy krótko před Rakecami přichodne dny spotorhaja. Do toho su hišće  někotre  přihotowanske dźěła trěbne. Foto: Feliks Haza Spušćadło Čornicy krótko před Rakecami přichodne dny spotorhaja. Do toho su hišće někotre přihotowanske dźěła trěbne. Foto: Feliks Haza

Rakecy (SN/MWj). Nowe twarnišćo změja wot přichodneho tydźenja w Rakecach resp. na kromje wsy. Z Budyskeho směra widźane ćeče na lěwym boku zwjazkoweje dróhi B 96 Čornica. Jeje tak mjenowane Nižowješćanske spušćadło přichodne dny spotorhaja. Na jeho městnje natwarja skłoninu, po kotrejž so ryby do dalšeho dźěla rěki dóstawaja. Tole zdźěla sakski krajny zarjad spušćadłow w nowinskim wozjewjenju. W nim mjez druhim rěka, zo z přetwarom spušćadła strašne městno za Čornicu wotstronja. „Tele twarske dźěła su dźěl škitneho koncepta přećiwo wulkej wodźe Čornicy“, rozłožuje jednaćel sakskeho krajneho zarjada­ spušćadłow Heinz Gräfe. Přetož po sylnych dešćach je so woda rěki při spušćadle kopiła a k wulkim powodźenjam w Rakecach wjedła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND