Njemóža rozšěrjenju kormjernje zadźěwać

pjatk, 27. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo chcedźa smjerd a wobchad redukować

Róžant (aha/SN). Ze saněrowanjom a powjetšenjom Ralbičanskeje kormjernje swini mějachu so čłonojo gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant na swojim wčera­wšim posedźenju znowa zaběrać. Hačrunjež běchu woni planowane předewzaće jednaćela kormjernje Hagena Roßmanna zas a zaso wotpokazowali, ma Budyski krajnoradny zarjad předwidźane twarske podłožki nanajpozdźišo klětu w januaru wupołožić.

Spočatk lěta 2014 bě nawodnistwo ratarskeho předewzaća próstwu k nastajenju wobtwarjenskeho plana zapodało. Gmejnska rada je loni w aprylu wo tym wuradźowała a předwidźane změny wotpokazała. Spočatk meje tohole lěta so radźićeljo z planowanymi podłožkami wospjet zaběrachu. Ratarske předewzaće chce na městnje třoch starych chlěwow tři nowe natwarić. Tamne štyri maja so modernizować a tak wuhotować, zo su imisiske předpisy dodźeržane. Dale natwarja juchowej jamje, dosahacej za mnóstwo juchi dźewjeć měsacow. Tuchwilu plahuja w Ralbicach 6 900 swini, po ponowjenju a powjetšenju ma kapa­cita na 11 400 skoćatow rozrosć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND