Drjewjane hrajki dźěći wobkuzłuja

wutora, 01. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Do prěnich wobdźiwarjow wustajeńcy z drjewjanymi hrajkami z NDRskeho časa w Njeswačanskim domizniskim muzeju słušachu minjenu sobotu tež Maschkec mandźelskaj a jeju wnučce ze wsy. Foto: Feliks Haza Do prěnich wobdźiwarjow wustajeńcy z drjewjanymi hrajkami z NDRskeho časa w Njeswačanskim domizniskim muzeju słušachu minjenu sobotu tež Maschkec mandźelskaj a jeju wnučce ze wsy. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). To so woči błyšća, hdyž so dźěći po sobotu wotewrjenej hodownej wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja rozhladuja. „Drjewjane hrajki z NDR“ je hesło 32. wosebiteje přehladki, kotraž pokazuje wjace hač 120 eksponatow zběrki tajkich hrajkow Budyskeho rentnarja Uwe Wolframa. 1944 w Žitawje rodźeny wukubłany elektromechanikar a wobdźěłar datow bě so po wjele lětach dźěła w Badensko-Württembergskej 2004 do domizny wróćił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND