Drjewjane hrajki dźěći wobkuzłuja

wutora, 01. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Do prěnich wobdźiwarjow wustajeńcy z drjewjanymi hrajkami z NDRskeho časa w Njeswačanskim domizniskim muzeju słušachu minjenu sobotu tež Maschkec mandźelskaj a jeju wnučce ze wsy. Foto: Feliks Haza Do prěnich wobdźiwarjow wustajeńcy z drjewjanymi hrajkami z NDRskeho časa w Njeswačanskim domizniskim muzeju słušachu minjenu sobotu tež Maschkec mandźelskaj a jeju wnučce ze wsy. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). To so woči błyšća, hdyž so dźěći po sobotu wotewrjenej hodownej wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja rozhladuja. „Drjewjane hrajki z NDR“ je hesło 32. wosebiteje přehladki, kotraž pokazuje wjace hač 120 eksponatow zběrki tajkich hrajkow Budyskeho rentnarja Uwe Wolframa. 1944 w Žitawje rodźeny wukubłany elektromechanikar a wobdźěłar datow bě so po wjele lětach dźěła w Badensko-Württembergskej 2004 do domizny wróćił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND