Drjewjane hrajki dźěći wobkuzłuja

wutora, 01. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Do prěnich wobdźiwarjow wustajeńcy z drjewjanymi hrajkami z NDRskeho časa w Njeswačanskim domizniskim muzeju słušachu minjenu sobotu tež Maschkec mandźelskaj a jeju wnučce ze wsy. Foto: Feliks Haza Do prěnich wobdźiwarjow wustajeńcy z drjewjanymi hrajkami z NDRskeho časa w Njeswačanskim domizniskim muzeju słušachu minjenu sobotu tež Maschkec mandźelskaj a jeju wnučce ze wsy. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). To so woči błyšća, hdyž so dźěći po sobotu wotewrjenej hodownej wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja rozhladuja. „Drjewjane hrajki z NDR“ je hesło 32. wosebiteje přehladki, kotraž pokazuje wjace hač 120 eksponatow zběrki tajkich hrajkow Budyskeho rentnarja Uwe Wolframa. 1944 w Žitawje rodźeny wukubłany elektromechanikar a wobdźěłar datow bě so po wjele lětach dźěła w Badensko-Württembergskej 2004 do domizny wróćił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND