Naprašowanja za kalkulaciju

wutora, 01. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kak maja so popłatki za rjedźenje wopłóčkow wotličić, to bě wčera hłowny dnjowy dypk zhromadźizny wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Porchowje.

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) da swoje wobličenje popłatkow wróćo sahajo wot lěta 2009 wot eksterneje firmy pruwować. Na to dojednachu so čłonojo zwjazkoweje zhromadźizny AZV w Porchowje. Přičina rozsuda běchu kritiske naprašowanja čłonow zhromadźizny kaž tež z wobydlerstwa. Zhromadnje z Budyskej poradźowanskej firmu KOGIS a z komunalnym zarjadnistwom jako prawniskim dohladom chcedźa problem rozrisać.

Jednaćel KOGIS Jens Sterzel rozłoži wčera wuslědki dodatnje wobličenych popłatkow za lěta 2009 do 2012 kaž tež kalkulaciju za lěta 2013 do 2015. „Pozadk je, wobličić jenake popłatki za zjawne wotstronjowanje wopłóčkow. Při tym płaćitej principaj solidarnosće a zarunanja kóštow“, wón podšmórny. Jeho facit: Wot lěta 2009 žadany zakładny popłatk wosom eurow na bydlensku jednotku a wot lěta 2013 płaćiwy mnóstwowy popłatk 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow stej w porjadku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND