Ahrens sto dnjow na čole Budyskeje radnicy poručenje

srjeda, 02. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy Budyski měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan), tule při nakraću wo suška na lětušich Wjacławskich wikach, je mjeztym sto dnjow w zastojnstwje. W nowym lěće chce wón strukturu w radnicy změnić, zo hodźeli so problemy a nadawki pragmatisce zmištrować.  Foto: SN/Maćij Bulank Nowy Budyski měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan), tule při nakraću wo suška na lětušich Wjacławskich wikach, je mjeztym sto dnjow w zastojnstwje. W nowym lěće chce wón strukturu w radnicy změnić, zo hodźeli so problemy a nadawki pragmatisce zmištrować. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (CK/SN). Wotstronjenje přinoškow za wutwar dróhow ma Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens za wuspěch, dokelž njetrjebaja jednotliwi wobydlerjo hižo za wšěch płaćić. Financny měšćanosta dr. Robert Böhmer (wobaj njestronjanaj) wšak ma wotstronjenje přinoškow za wulke poćežowanje. „To njeměło rěkać, zo móžemy stajnje wšo to zwoprawdźić, štož sej přejemy“, wón praji. Njedźelu bě wyši měšćanosta sto dnjow w zastojnstwje, financny šef města budźe to 9. decembra. Wobaj so w swojej funkciji derje čujetaj. Sylne zarjadnistwo jeju podpěruje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND