Adwentničku zhromadnje swjeća

pjatk, 04. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wučerka na zakładnej šuli „Handrij Zejler“ a koordinatorka kóždolětneje adwentnički Wojerowskich serbšćinarjow Regina Kumerowa (naprawo) je zwjeselena z wukona šulerjow Lessingoweho gymnazija, kotřiž běchu holcam a hólcam samo něšto ke chłóšćenju sobu přinjesli.  Foto: Ulrike Herzger Wučerka na zakładnej šuli „Handrij Zejler“ a koordinatorka kóždolětneje adwentnički Wojerowskich serbšćinarjow Regina Kumerowa (naprawo) je zwjeselena z wukona šulerjow Lessingoweho gymnazija, kotřiž běchu holcam a hólcam samo něšto ke chłóšćenju sobu přinjesli. Foto: Ulrike Herzger

Runje tak kaž w zawodach, towarstwach a kulturnych ćělesach wotměwaja w dohodownym času tež na šulach adwentnički. Šulerjo-serbšćinarjo města Wojerec ju kóžde lěto zhromadnje swjeća.

Wojerecy (UH/SN). Hižo před wjace hač dźesać lětami je Wojerowska Domowinska župa adwentničku Wojerowskich serbšćinarjow na zakładnej šuli „Handrij Zejler“ do žiwjenja zwołała a ju tež dźensa hišće podpěruje. Najwjetši podźěl pak maja šulerjo sami, přetož kóžda rjadownja nazwučuje mały přinošk jako dźěl hodźinskeho programa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND