Bjez plana žane spěchowanje

pjatk, 04. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Za ponowjenje sportownje gmejna wobšěrnu analyzu zdźěłać dyrbjała

Worklecy (aha/SN). Předwidźane ponowjenje 1991 dotwarjeneje Worklečanskeje sportownje budźe něhdźe 1,1 milion eurow płaćić. Wo tym informowaše wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) na srjedownym posedźenju gmejnskeje rady. Hala njewotpowěduje hižo płaćiwym wě­stotnym žadanjam. Špundowanje je wusłužene; tež wobswětlenje, wokna, durje a sanitarne připrawy maja so ponowić. Tele a dalše naprawy su trěbne, zo by dalše­ wužiwanje sportownje na dlěši čas zaručene wostało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND