Pruwuja bydlenja za ćěkancow

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wopušćenu šulu wobydlerjo ćěkancam přewostajić nochcedźa

Łaz (AK/SN). Zastupjerjo zarjada za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa su so tele dny we Łazowskej gmejnje wobhonili, hdźe móhli tam ćěkancow zaměstnić. „Při tym dźěše tež wo prózdne bydlenja“, informowaše wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) gmejnskich radźićelow na jich wčerawšim posedźenju.

Kwartěr dóstać móhli ćěkancy tuchwilu w třoch bydlenjach w Šćeńcy a Złyčinje. Po woli gmejny dyrbjał zarjad za wukrajnikow hač k přichodnemu posedźenju gmejnskeje rady 12. januara 2016 rjec, hač chcyli bydlenja za ćěkancow wužiwać.­ Za wopušćenu zakładnu šulu w Běłym Chołmcu měł wokrjes pruwować, hač hodźeli so w njej ćěkancy w starobje 13 do 17 lět zaměstnić. Po tym zo je sej młodźinski zarjad objekt wobhladał, rěkaše,­ zo so bywše kubłanišćo za to hodźi. Tež w tym padźe chce gmejna hač do 12. januara wědźeć, hač chce wokrjes šulu wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND