Pruwuja bydlenja za ćěkancow

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wopušćenu šulu wobydlerjo ćěkancam přewostajić nochcedźa

Łaz (AK/SN). Zastupjerjo zarjada za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa su so tele dny we Łazowskej gmejnje wobhonili, hdźe móhli tam ćěkancow zaměstnić. „Při tym dźěše tež wo prózdne bydlenja“, informowaše wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) gmejnskich radźićelow na jich wčerawšim posedźenju.

Kwartěr dóstać móhli ćěkancy tuchwilu w třoch bydlenjach w Šćeńcy a Złyčinje. Po woli gmejny dyrbjał zarjad za wukrajnikow hač k přichodnemu posedźenju gmejnskeje rady 12. januara 2016 rjec, hač chcyli bydlenja za ćěkancow wužiwać.­ Za wopušćenu zakładnu šulu w Běłym Chołmcu měł wokrjes pruwować, hač hodźeli so w njej ćěkancy w starobje 13 do 17 lět zaměstnić. Po tym zo je sej młodźinski zarjad objekt wobhladał, rěkaše,­ zo so bywše kubłanišćo za to hodźi. Tež w tym padźe chce gmejna hač do 12. januara wědźeć, hač chce wokrjes šulu wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND