Młodostnym w regionje přichod dać

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku dnja wučomnika wodźeše Nikolas Lalkov (srjedźa) po wšelakich wobłukach  Brěžčanskeho mebloweho zawoda Maja.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku dnja wučomnika wodźeše Nikolas Lalkov (srjedźa) po wšelakich wobłukach Brěžčanskeho mebloweho zawoda Maja. Foto: Andreas Kirschke

Brěžki (AK/SN). Něhdźe 30 wučomnikow maja tuchwilu w Brěžčanskim meblowym zawodźe Maja. Su to industrijowi překupcy, drjewowi mechanikarjo, mechatronikarjo a studenća Drježdźanskeje powołanskeje akademije. „Chcemy młodostnym dołhodobnu perspektiwu dać“, podšmórny personalna šefina Antje Schneider minjenu sobotu na zawodowym dnju wučomnika. „Klětu wobsadźimy 20 wukubłanskich městnow.“ W jednotliwym budu to třo mechatronikarjo, pjeć wodźerjow mašinow a připrawow, jedna informatiska překupča, tři industrijowe překupče, pjeć drjewowych mechanikarjow a třo młodostni přez dualny system powołanskeje akademije w směrje drjewowa technika.

Na wšelakore wašnje so Maja wo dorost stara. Tak organizowachu dźeń za powołansku orientaciju. Ze spočatnje 20 zajimcow zwostaštaj dwaj, kotrajž wuknjetaj nětko powołanje drjewoweho mechanikarja. Spočatk nowembra přewjedźechu dalekubłanje za wučerjow. „Jim předstajichmy naše wukubłanske směry a žadanja na nje. Wučerjo za powołansku orientaciju móža šulerjow nětko lěpje poradźować“, Antje Schneider rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND