Lětsa trochu mjeńše całty

štwórtk, 10. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pjeć holcow 9. a 10. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy je wčera delanskich wuměnkarjow  na jich adwentničce posłužowało.  Foto: Alfons Handrik Pjeć holcow 9. a 10. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy je wčera delanskich wuměnkarjow na jich adwentničce posłužowało. Foto: Alfons Handrik

Delanskich wuměnkarjow kaž kóžde lěto na adwentničku přeprosyli

Šunow (aha/SN). Hižo wot časa do přewróta haji Ralbičansko-Róžeńčanska gmejna rjanu tradiciju a přewjeduje za swojich­ wuměnkarjow w Šunowskej Fabrikskej hospodźe adwentničku. Na nju přeprošeja wšitke žony, starše hač 60 lět, a muži, staršich hač 65 lět. Něhdźe 150 wobydlerjow je přeprošenje wčera sćěhowało. Mjeztym zo bě tam loni hišće pjeć žonow w narodnej drasće, bě to lětsa­ bohužel jedna mjenje.

Přitomni sej chwalachu, zo su znowa tak wulkomyslnje na staršu generaciju dźiwali, štož tež předstejićerka Ralbi­čanskeje wjesneje rady Hana Krawcowa w mjenje přitomnych z dźaknymi sło­wami zwurazni. Při kwasnej jědźi kaž tohorunja pozdźišo při kofeju a wosušku knježeše lóštna bjesada.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND