Awto mnohostronsce wužiwajomne

srjeda, 16. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Běłochołmčanscy wobornicy maja nowe jězdźidło HLF 10. Matthias Vesper a Maik Domsch (wotlěwa) demonstrujetaj nožicy a rozpřestrěwak.  Foto: Andreas Kirschke Běłochołmčanscy wobornicy maja nowe jězdźidło HLF 10. Matthias Vesper a Maik Domsch (wotlěwa) demonstrujetaj nožicy a rozpřestrěwak. Foto: Andreas Kirschke

Wohnjowi wobornicy w Běłym Chołmcu maja nětko nowe pomocne a hašenske jězdźidło typa HLF 10. Na dnju wotewrjenych duri minjenu sobotu su je zajimcam předstajili.

Běły Chołmc (AK/SN). Přewidniše a lěpje wuhotowane je nowe pomocne a hašenske awto HLF 10 Běłochołmčanskeje wo- h­njoweje wobory, rozłoži jeje čłon Maik Domsch. Tak móža so wobornicy hižo za čas jězby dychansku techniku woblec, štož drohotny čas lutuje. Jězdźidło pła­ćeše 313 000 eurow, zdźěli Łazowski wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU). Z toho je gmejna­ nimale 200 000 eurow zapłaćiła, zbytk Budyski wokrjes.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND