We wsy maja nětko štomowy dom

wutora, 22. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Bjezposrědnje při wjesnym haće maja w Miłoćicach nětko štomowy dom jako zet kanišćo za młódšu generaciju.  Foto: Helmut Schippel Bjezposrědnje při wjesnym haće maja w Miłoćicach nětko štomowy dom jako zet kanišćo za młódšu generaciju. Foto: Helmut Schippel

Što hodźi so z horstku angažowanych staršich, z dobrymi idejemi a z tróšku spěchowanjom wšitko zwoprawdźić, móžeš hižo dlěši čas w Miłoćicach wobkedźbować.

Miłoćicy (HS/SN). We wobłuku akcije Němskeje dźěćaceje a młodźinskeje załožby „Horje z křesła“ su Miłoćicy nětko wo zajimawostku bohatše. Tam přepo- dachu tele dny dosć wulki štomowy dom, kotryž su wot septembra po sobotach natwarili. Po tym zo běchu we wsy před lětomaj hižo hrajkanišćo ponowili a loni kaču chěžku za wjesny hat natwarili, zrodźichu lětsa nalěto ideju štomoweho domu. Kmótřistwo za njón přewza gmejnski radźićel a třěchikryjerski mišter Tomaš Klar. Wón kaž tež Kristian Kovacs­ a Henry Budar su zdźěla ze swo­jimi synami projekt zwoprawdźili. Tak su zhromadnje dubowe zdónki, kotrež je Njebjelčanska gmejna přewostajiła, za­betonowali, sćěny a třěchu z duglazije přišrubowali a špundowanje z chójnoweho drjewa přiklepali. Dale mějachu wšitko wobarbić a wobhrodźenje z tołstych powjazow připrawić. Projekt je Němska dźěćaca a młodźinska załožba z tysac eurami­ spěchowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND