We wsy maja nětko štomowy dom

wutora, 22. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Bjezposrědnje při wjesnym haće maja w Miłoćicach nětko štomowy dom jako zet kanišćo za młódšu generaciju.  Foto: Helmut Schippel Bjezposrědnje při wjesnym haće maja w Miłoćicach nětko štomowy dom jako zet kanišćo za młódšu generaciju. Foto: Helmut Schippel

Što hodźi so z horstku angažowanych staršich, z dobrymi idejemi a z tróšku spěchowanjom wšitko zwoprawdźić, móžeš hižo dlěši čas w Miłoćicach wobkedźbować.

Miłoćicy (HS/SN). We wobłuku akcije Němskeje dźěćaceje a młodźinskeje załožby „Horje z křesła“ su Miłoćicy nětko wo zajimawostku bohatše. Tam přepo- dachu tele dny dosć wulki štomowy dom, kotryž su wot septembra po sobotach natwarili. Po tym zo běchu we wsy před lětomaj hižo hrajkanišćo ponowili a loni kaču chěžku za wjesny hat natwarili, zrodźichu lětsa nalěto ideju štomoweho domu. Kmótřistwo za njón přewza gmejnski radźićel a třěchikryjerski mišter Tomaš Klar. Wón kaž tež Kristian Kovacs­ a Henry Budar su zdźěla ze swo­jimi synami projekt zwoprawdźili. Tak su zhromadnje dubowe zdónki, kotrež je Njebjelčanska gmejna přewostajiła, za­betonowali, sćěny a třěchu z duglazije přišrubowali a špundowanje z chójnoweho drjewa přiklepali. Dale mějachu wšitko wobarbić a wobhrodźenje z tołstych powjazow připrawić. Projekt je Němska dźěćaca a młodźinska załožba z tysac eurami­ spěchowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND