Tři studnje bórze ponowja

srjeda, 23. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna firmam z blišeje wokoliny nadawki přepodała

Njeswačidło (SN/MWj). Dźakowano wšelakim spěchowanskim móžnosćam a daram móža tři studnje w Njeswačanskim hrodowym parku ponowić. Kaž wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) zdźěli, budźetaj Smělnjanski kamjenjećesar Rico Wagner a Budyski konserwator Uwe Konjen studnjowe figury restawrować.

Jednotliwe dźěła na studnjach započnu so w januru 2016. Na swojim zašłym posedźenju su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo dźěła na přirodnych kamjenjach, za hłuboko­twar kaž tež za wodowu techniku rozdawali. Kaž wjesnjanosta praji, bě wothłós na wupisanje dosć wulki. Wo přirodne kamjenje postara so Biskopičanski zawod, hłubokotwarske dźěła přewozmje zawod ze Židźinoho, při betonowanju ma Rakečanska firma sobu dźěłać, a techniku za wodomjet zatwari Drježdźanske předewzaće.

Wostanje-li sucho, chcedźa w januaru platy z přirodneho kamjenja wottwarić. W dźěłarni je na to wurjedźa a po potrjebje zwuporjedźa. Tež hłubokotwarske dźěła chcedźa w zymskich měsacach wobstarać, dokelž tam w tym času telko wopytowarjow njeje. Srjedź lěta maja potom wšitke tři studnje doskónčnje ponowjene być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND