Tři studnje bórze ponowja

srjeda, 23. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna firmam z blišeje wokoliny nadawki přepodała

Njeswačidło (SN/MWj). Dźakowano wšelakim spěchowanskim móžnosćam a daram móža tři studnje w Njeswačanskim hrodowym parku ponowić. Kaž wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) zdźěli, budźetaj Smělnjanski kamjenjećesar Rico Wagner a Budyski konserwator Uwe Konjen studnjowe figury restawrować.

Jednotliwe dźěła na studnjach započnu so w januru 2016. Na swojim zašłym posedźenju su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo dźěła na přirodnych kamjenjach, za hłuboko­twar kaž tež za wodowu techniku rozdawali. Kaž wjesnjanosta praji, bě wothłós na wupisanje dosć wulki. Wo přirodne kamjenje postara so Biskopičanski zawod, hłubokotwarske dźěła přewozmje zawod ze Židźinoho, při betonowanju ma Rakečanska firma sobu dźěłać, a techniku za wodomjet zatwari Drježdźanske předewzaće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND