K pomocy a měrej namołwjeli poručenje

póndźela, 28. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W kopatej połnej Róžeńčanskej cyrkwi dožiwichu lubowarjo chóroweje hudźby wčera hodowny koncert chóra Lipa. Pod wuměłskim nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje zaklinčachu zdźěla z přewodom smyčkoweho kwarteta nimo hodownych spěwow a kěrlušow wurězki z Pjotra Iljiča Čajkowskeho Liturgije swjateho Jana Chryzostomosa. (Hlej tež 4. stronu.)  Foto: Jan Šołta W kopatej połnej Róžeńčanskej cyrkwi dožiwichu lubowarjo chóroweje hudźby wčera hodowny koncert chóra Lipa. Pod wuměłskim nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje zaklinčachu zdźěla z přewodom smyčkoweho kwarteta nimo hodownych spěwow a kěrlušow wurězki z Pjotra Iljiča Čajkowskeho Liturgije swjateho Jana Chryzostomosa. (Hlej tež 4. stronu.) Foto: Jan Šołta

Serbscy wěriwi so na wjacore změny nastajić měli

Ralbicy/Bluń/Njebjelčicy/Róžant/Budyšin/Rom/Berlin (SN/JaW/MiR). W nimale wšitkich serbskich katolskich wosadach su wěriwi hodowne swjate dny prěni raz z nowymi fararjemi dožiwili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND