Škot ze zajimawymi stawiznami

wutora, 29. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Někotři z wobdźělnikow hodowneho škotoweho turněra, kotryž wotmě so zawčerawšim w Nowowješćanskim towarstwowym domje. Lětsa su tam 40. raz zhro madnje karty placali.  Foto: Alfons Handrik Někotři z wobdźělnikow hodowneho škotoweho turněra, kotryž wotmě so zawčerawšim w Nowowješćanskim towarstwowym domje. Lětsa su tam 40. raz zhro madnje karty placali. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym hižo 40. raz móžeše předsyda Nowowješćanskeho towarstwa Wjesna zhromadnosć Křesćan Korjeńk w tamnišim towarstwowym domje škotowarjow ze wsy a wokoliny na zhromadne kartyplacanje witać.

Nowa Wjeska (aha/SN). Štóž so w škotowej rěči njewuznawa, je so zawčerawšim w Nowej Wjesce njemało dźiwał, słyšo, zo bu tam znaty muler nadobo krawc. Dale bě rěč wo čerwjenej rancy a zo dyrbješe so zeleny kral kłóć. Za jednym blidom hrajerjej zblědnyštaj, hdyž třeći wjesele zwěsći, zo staj čornaj. Tak a podobnje so rěčeše, jako w Nowowješćanskim towarstwowym domje za štyrjomi bli­dami w dwěmaj přechodomaj 320 króć karty měšachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND