W zwěrjencu planuja dalše změny

wutora, 29. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na hodownej přechodźowance po Wojerowskim zwěrjencu móžachu wopytowarjo dožiwić, kak Carolin Adler pinguiny picuje.  Foto: Ulrike Herzger Na hodownej přechodźowance po Wojerowskim zwěrjencu móžachu wopytowarjo dožiwić, kak Carolin Adler pinguiny picuje. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (UH/SN). Tež w zymskich měsacach we Wojerowskim zwěrjencu wjele zajimawostkow nazhoniš. Na płoninje wjace hač šěsć hektarow maja tam ně- hdźe 800 zwěrjatow sto družin. Po zakonju ma kóžde z nich dźensa wjace městna měć, hač bě to za čas NDR předpisane. Tohodla dyrbjachu ličbu zwěrjatow wobstajnje pomjeńšeć.

Tajke a mnohe dalše fakty zhonichu wobdźělnicy kóždolětneje hodowneje přechodźowanki po zwěrjencu, na čož su tam minjenu njedźelu něhdźe 70 zajimcow witali. Zwěrjencowy inspektor Thomas Arndt přeradźi jim mjez druhim nadrobnosće wo tym, kelko picy kotre zwěrjo dóstawa, kak je skótnolěkarske zastaranje zawěsćene a pola kotreje družiny wočakuja dorost. Tež na prašenja publikuma wědźeše nazhonity sobudźěłaćer stajnje prawu wotmołwu, wšako Thomas Arndt hižo 34 lět we Wojerowskim zwěrjencu skutkuje. Po tym zo běchu­ sej wopytowarjo wobhladali, kak Heidi Sladek wudry picuje a Carolin Adler pinguiny, dožiwichu woni samo mjedwjedźej Björna a Bengta w jeju wulkomyslnej připrawje. Při njewšědnje miłych temperaturach zwěrjećej bratraj wězo na zymski spar njemyslitej.

Přichodnje natwarja w zwěrjencu hišće woljeru za běłu sowu. Hat wódnych ptakow porno tomu pomjeńša, z čimž chcedźa lěpšu kwalitu wody w nim docpěć. Atrakcija přichodneho awstralskeho wobłuka budźe připrawa kenguruwow, do kotrejež budu wopytowarjo zdźěla samo­ stupić směć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND