Mnohe nowe domy nastali

wutora, 29. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Worklečanska gmejna so lětsa wo tójšto twarnišćow starała

Worklecy (aha/SN). Bilanca planowanych předewzaćow w nachilacym so lěće žněje we Worklečanskej gmejnje wjele připóznaća. Widźomne we wšěch wjesnych dźělach su twarske aktiwity, a ličba nowych domow hladajcy přiběra. Prěni raz su so hody w swojim nowym domje nad božodźěsćowym štomom w Nowej Wjesce tři swójby a we Worklecach samo wosom swójbow wjeselili. Tak je so stejnišćo při kupowym haće wo šěsć nahladnych twarjenjow rozšěriło. Dalši pjećo polěpšichu swoje bydlenske wuměnjenja z wutwarom a powjetšenjom. Mjeztym zo je wosom swójbow twarić započało, so pjeć dalšich na to hotuje. Nimo toho je w Smječkecach wobtwarjenski plan na třoch dalšich ležownosćach wotzamknjeny.

Wažne ćežišćo za Worklečansku gmejnu bě, zdźěłać planowe podłožki za dospołne saněrowanje sportownje. Po tym zo je Sakska natwarna banka spěchowanskim srědkam přizwoliła, chcedźa halu w lěće 2016 ponowić. Projekt płaći dohromady 1,1 milion eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND