Spěwy wulku radosć zbudźili

srjeda, 30. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wichorojty přiklesk žnějachu wčera po koncerće w Radworskej „Meji“ spěwarjo Meje a Ralbičanski młodźinski chór. Akterojo kaž přihladowarjo dźakowachu so wosebje dirigentomaj Pětrej Cyžej a Jadwize Ledźborjec (1. a 2. wotpr.).  Foto: Rafael Ledźbor Wichorojty přiklesk žnějachu wčera po koncerće w Radworskej „Meji“ spěwarjo Meje a Ralbičanski młodźinski chór. Akterojo kaž přihladowarjo dźakowachu so wosebje dirigentomaj Pětrej Cyžej a Jadwize Ledźborjec (1. a 2. wotpr.). Foto: Rafael Ledźbor

Chór Meja a Ralbičanski młodźinski chór zhromadnje koncertowałoj

Radwor (BH/SN). Radworski chór Meja wuhotowa wčera zaso swój tradicionalny hodowny koncert, lěpje prajene koncertaj. Po dobrej tradiciji přichwatachu popołdnju hłownje swójby z dźěćimi a seniorojo na žurlu wjesneho hosćenca „Meja“, zo bychu sej po kofeju a wosušku program lajskich wuměłcow lubić dali. Tež wječor je jara wjele hosći přišło, tak zo přihotowane městna spočatnje njedosahachu. Swjatočny bě zaćah Mejanow pod nawodom Pětra Cyža ze swěčkami w ruce na ćmowu žurlu, jako spěwachu wujimki z Detlefa Kobjeloweje twórby „Gwězdka“. Woni pokročowachu ze znatymi hodownymi spěwami, kotrež na tradicionalne wašnje, ale tež w modernym wobdźěłanju přednjesechu. Při tym so sadźby za cyły chór ze žónskimi a muskimi hłosami wotměnjachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND