Mjez potrěbnymi su tež Serbja

srjeda, 30. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Terapeutiski a hladanski centrum zapadneje Łužicy w Kamjencu je so lětsa wot swojeho jednaćelstwa za Radeberg a Drježdźany dźěliło. Jedna přičina je, zo chcedźa so w Lessingowym měsće hišće bóle na hladanske nadawki w blišej wokolinje koncentrować.

Kamjenc (SN/mwe). Mjez hodami a Nowym lětom je w Kamjenskim terapeutiskim a hladanskim centrumje poměrnje ćicho. Tele dny wšak nimaja tam w twarjenju na Wuchodnej žanych dnjowych pacientow. Kaž nam Frank Wjesela, nimo Normana Lindemanna jednaćel hladanskeho předewzaća, zdźěli, chcedźa ličbu městnow za wobstajne hladanje w přichodźe rozšěrić. Mjez potrěbnymi su wjesni Serbja, z kotrymiž móža so někotři hladarjo kaž tež dalši w centrumje přistajeni a šoferojo jězbneje słužby w jich maćeršćinje rozmołwjeć. Runja mnohim druhim hladanskim słužbam njemějachu sotry mjenowaneho centruma swjate dny swobodne. Wone su pacientow kaž hewak swědomiće a dypkownje doma zastarali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND