Kružny wobchad wutwarja

srjeda, 30. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Po pospyće zelena swěca za trajne rozrisanje na Budyskim křižowanišću

Budyšin (CK/SN). Z prowizorija kružneho wobchada při Budyskim Mosće měra ma so trajna připrawa stać. Tole su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. We wobłuku wobchadneho pospyta běchu kružny wobchad w aprylu 2015 připrawili, zo móhli jeho wukonliwosć a akceptancu mjez šoferami zwěsćić. Kaž při wuhódnoćenju wuzběhnychu, drje so awta do směra na centrum wróćo kopja, ale jenož w časach wulkeho wobchada. Rynki čakacych awtow pak so spěšnišo rozpušćeja hač při rjadowanju z amplu. Po fazy zwučenja žněje kružny wobchad mjeztym připóznaće, tež mjez wobydlerjemi w susodstwje. Kritiske přispomnjenja nastupaja jeničce přechody za pěškow. Tele pokiwy chcedźa při planowanju trajneho kružneho wobchada wobkedźbować. Kaž měšćanski radźićel Heiner Schleppers (CDU) přispomni, „njebě při žanym wjetšim dróhotwarskim projekće w Budyšinje telko přihłosowarjow“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND