Młode swójby kaž nomadojo

srjeda, 06. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobjed pod hołym njebjom a wšelke zaběry běchu minjenu njedźelu wjeršk swójbneho pućowanja.  Foto: Tomaš Šołta Wobjed pod hołym njebjom a wšelke zaběry běchu minjenu njedźelu wjeršk swójbneho pućowanja. Foto: Tomaš Šołta

Angažowani wjesnjenjo znowa nowolowětne pućowanje přewjedli

Róžant (jh/SN). Mjez wulkimaj dubomaj wisachu wjacore plany na dołhimaj ­powjazomaj, transporteraj skićeštej dalši škit před wětřikom, na njewšědnej hałzowej konstrukciji pražachu so nad wulkim wohenjom ­rjebleška dźiwiny a we wulkim kotole warješe so poliwka z mjasom dźiwiny.

Wobraz to, kotryž so wobdźělnikam třećeho nowolětneho pućowanja Róžeńčanskich młodych swójbow prěnju njedźelu 2016 při Starym haće mjez Pěskecami a Smjerdźacej skićeše. Wupadaše kaž pola nomadow abo wandrowskich, kotřiž bjez kruteho bydlenja abo doma po swěće ćahaja a tu a tam pozastawaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND