Gmejna k lutowanju nuzowana

srjeda, 06. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kak so hospodarske połoženje we Łužicy na gmejny wuskutkuje, po tym zo je Vattenfall připowědźił swoju brunicowu spartu předać, Slepjanska komuna nětko na swójskej koži začuwa.

Slepo (AK/SN). W hospodarskimaj lětomaj 2016 a 2017 steji Slepjanska gmejna před ćežkimi pjenježnymi wužadanjemi. „Wulka suma přemysłoweho dawka, kotruž dyrbimy Vattenfallej wróćo płaćić, nuzuje nas ke krutemu lutowanskemu kursej. Dyrbimy nětko wšitke dobrowólne wukony přepruwować“, podšmórny zastupowacy wjesnjanosta Manfred Hermaš na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND